Zakázky

MODUL: ZAKÁZKY


Aplikace  „Zakázky“  slouží k sledování průběhu zakázek, které firma vyřizuje. Od založení zakázky do jejího uzavření probíhá množství jednotlivých úkonů. Databáze umožňuje, aby všechny tyto jednotlivé aktivity byly evidovány na jednom místě, tudíž byly jednoduše sledovatelné a dohledatelné. Splnění každého jednotlivého kroku je zaznamenáno.

Ukázku práce s databází naleznete  zde  (seznámení s formulářem a vytvoření nové zakázky).

Další ukázku naleznete zde (vedení zakázek s klienty, ukázka práce s tímto modulem).

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • správa jednotlivých aktivit u konkrétní zakázky
  • možnost plánování aktivit – tyto aktivity se zobrazují jako nesplěné „úkoly“ v příhrádkách zodpovědných osob
  • přehledné pohledy podle různých kritérií
  • provázanost na jednotlivé další moduly celého balíku, aktivity jsou zadávány z různých míst, nicméně jsou pevně navázány k zakázce.

Každá zakázka je rozdělena na jednotlivé milníky – body, kterých je nutné dosáhnout v jednotlivých stádiích zakázky. Na tyto milníky jsou navázány aktivity (poptávka, nabídka, objednávka, smlouva, předávací protokol atd.). Dokončením těchto aktivit jsou plněny jednotlivé milníky zakázky. U milníků je určeno, zda je jeho splnění povinné či nikoli. Obchodník má možnost sledovat plnění jednotlivých milníků, stav zakázky i související aktivity.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • nastavení milníků dle zvyklostí v konkrétní firmě
  • provázání aplikace s produkty MS Office
  • tisk dokumentů přes MS Word či připojování dokumentů jako přílohy

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikaci je možno z hlediska vyhodnocování záznamů plně používat v režimu bez připojení na server. Možnost vytváření aktivit je pak odvozena od nutnosti některých dalších rozšíření, které se nacházejí např. pouze na serveru. Typickým příkladem může být posílání faxů, které je vázáno na faxovací zařízení.