Hodnocení zaměstnanců

MODUL: HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ


Aplikace  „Hodnocení zaměstnanců“  je součástí modulů HR (lidské zdroje). Umožňuje „bodovat“ a hodnotit své zaměstnance dle nastavených kritérií. Následně přehledně zobrazí hodnocení zaměstnanců v několika pohledech.

 Ukázku práce s databází naleznete zde