Procesy zlepšování

MODUL: PROCESY ZLEPŠOVÁNÍ


Aplikace umožňuje přehledné zpracování podnětů ke zlepšení v rámci řízení jakosti. Aplikace v sobě zahrnuje procesy vedoucí k tvorbě řešení, sledování jejich stavů s možností jejich vyhodnocování. Výsledný dokument je pak řízeně distribuován odpovědným pracovníkům.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Každý podnět ke zlepšení prochází následujícím procesem:

  • evidence podnětu
  • rozhodnutí o dalším zpracování
  • navržení opatření
  • vyhodnocení
  • distribuce výsledku

Aplikace v sobě obsahuje prvky workflow umožňující návazné zpracování a vyjadřování se více osobami. Do procesu zahrnutí pracovníci mohou vytvářet návrhy řešení a vyjadřovat se k nim. V rámci workflow je sledováno, u koho dokument aktuálně je (kdo se má vyjádřit). Uživatelé tak mají dobrý přehled o stavu jednotlivých podnětů v rámci celého procesu. Završením procesu zlepšování je distribuce výsledků, která probíhá řízeným způsobem na definované pracovníky.

Při plném využití přináší aplikace následující výhody:

 • přehledné zpracování podnětů ke zlepšení s informacemi o zodpovědných osobách, termínech plnění atp.
 • sledování procesu řešení
 • plné textové vyhledávání v rámci celé aplikaci
 • výstupy přes definované šablony do aplikace MS Word
 • řízená distribuce finálních dokumentů

Součástí aplikace je také jednoduchý archív umožňující přehledné plné textové vyhledávání (full-text).