NET.Notes

 • NET.Notes Desktop: Autentizace vůči Active Directory

  NET.Notes poskytuje několik způsobů jak autentizovat uživatele systému. Základem je vlastní uživatelská databáze, kde jsou přihlašovaní uživatelé autentizováni jménem a heslem v ní uloženým. Ne vždy je to ovšem optimální a často je potřeba zohlednit vnitrofiremní strategii práce s uživatelskými účty. NET.Notes tam nabízí několik technických způsobů, jak je možné uživatele autentizovat a tak docílit […]

 • NET.Notes Desktop: Posílání SMS zpráv z aplikací

  Je mnoho způsobů, jak s námi může aplikace komunikovat. Pokud sedíme u počítače je pravděpodobné, že primární zdroj informací je pro nás počítač samotný. Co však když chceme dostávat informace, když k počítači přístup nemáme? Co více, když nemáme například ani přístup k firemní síti nebo internetu? V praxi vznikají mnohé situace, kdy potřebuje dostávat […]

 • NET.Notes Desktop: Webový prohlížeč souborového systému

  Sdílené adresáře na souborovém serveru jsou oblíbeným a rychlým způsobem, jak si uživatelé mezi sebou soubory sdílejí a vyměňují. V rámci lokální sítě se sdílenými složkami pracuje velmi rychle a zvládne to i běžný uživatel. Problém nastane, pokud je uživatel mimo síť, pracuje z domu, z hotelu apod. Pokud není použito nějaké specializované řešení, VPN […]

 • NET.Notes – Práce se soubory

  Každá firma generuje mnoho různých souborů. Ať už to jsou textové dokumenty, výpočty, obrázky. Ty se většinou ukládají někam na disk, často na lokální počítač, v lepším případě na síť, aby šly sdílet a případně hromadně zálohovat. Aby šly soubory dohledat, vymýšlejí se různé adresářové struktury, dle zákazníka, dle data, dle projektu. Ne vždy to […]

 • NET.Notes Desktop: Grafy – jeden obrázek je za tisíc slov

  Známé přísloví říká, že „jeden obrázek je za tisíc slov“. Můžeme data zobrazovat nebo exportovat do různých výstupních formátů, pro jejich správné pochopení nám však může pomoci zobrazení formou grafů. Naše aplikační NET.Notes platforma v této oblasti nabízí integraci s populární knihovnou ChartJS, která je na datovou vizualizaci zaměřena. Knihovna ChartJS nabízí nepřeberné množství typů […]

 • NET.Notes: Zajímavé vlastnosti – 2. část

  V minulém článku jsme popisovali první část zajímavých vlastností systému NET.Notes. Jedná se o různé formy integrace, použití zajímavých řešení apod. Nyní se podíváme na další ze seznamu zajímavých propojení, které NET.Notes aktuálně nabízí. Mass Mailing V této oblasti máme vytvořenu integraci se službou SendInBlue, z NET.Notesu jsou tak do této služby synchronizovány vybrané kontakty, […]

 • NET.Notes: Zajímavé vlastnosti – 1. část

  NET.Notes je naše alternativní aplikační webová platforma postavená mimo systém HCL Domino Notes. NET.Notes je založen na prominentních open-source technologiích mezi které patří JAVA, ElasticSearch, SpringBoot, MongoDB atp. Detailní informace se můžete dočíst v sérii článků, které jsou našemu systému věnovány. Do jednotlivých částí systému NET.notes je integrováno několik zajímavých technologí a vlastností, které bychom […]

 • NET.Notes: Koncepce ovládání systému

  Celkový koncept systému NET.Notes je postaven na modulech začleněných do jednotného systému ovládání, tzv ‚desktopu‘ . Ten tvoří ucelený systém ovládání, do které lze jednotlivé moduly přidávat, aniž by se narušil celkový uživatelský přístup. Vlastnosti popsané níže odpovídají jednotlivým bodům (červené očíslování) v náhledu obrazovky pod popisem. Koncept záložek – základní koncept ovládání je postaven […]

 • NET.Notes: Nálezy

  Modul „Nálezy“ je často využíván v oblasti státní zprávy a obcí. Nahrazuje tak papírovou agendu spojenou s evidencí nalezených věcí a následným zpracováním vedoucím k nalezení původního majitele a předání nalezené věci. Evidovány jsou podstatné náležitosti spojené s touto agendou jako jsou termíny, informace o nálezci a případném majiteli.  Modul obsahuje 2 výstupy do formátu […]

 • NET.Notes: Dokumenty

  Dalším z modulů systému NET.Notes jsou „Dokumenty“ . Tento modul pokrývá oblast vydávání směrnic, závazných pokynů, vyhlášek apod.  Práci s tímto modulem je možno rozdělit na dvě oblasti: a) vydávání dokumentů, jeho verzí a následně jeho schvalování definovaným postupem. Vydávané dokumenty mají evidovánu svoji platnost, zda-li nahrazují předchozí vydanou verzi apod. Schvalovací proces je definovatelný […]

 • NET.Notes: Helpdesk

  Helpdesk je další z řady aplikací systému NET.Notes . Její zaměření je na jednoduché a přehledné vkládání a vyřizování vzniklých problémů, jejich centrální správu a komunikaci. V rámci jednoho problému může řešitel se zadavatelem komunikovat prostřednictvím diskuse na záznamu problému. O komunikaci jsou účastníci spravováni prostřednictvím emailových notifikací. Záznamy v Helpdesku jsou pomocí typu přiřazovány […]

 • NET.Notes: Rezervace prostředků

  Rezervace prostředků je klasickým nástrojem, který umožňuje nekonfliktní rezervaci sdílených zdrojů. Mezi takovéto zdroje patří místnosti, automobily, budovy, projektory apod. „Rezervace prostředků “ poskytují uživatelům několik důležitých nástrojů: a) správcové aplikace mají možnost udržovat seznam dostupných prostředků, které si ostatní uživatelé mohou na daný čas rezervovat. Pro zjednodušení orientace je prostředku přidělena barva, která je […]