Únor 2021

Monthly Archives

 • NET.Notes: Koncepce ovládání systému

  Celkový koncept systému NET.Notes je postaven na modulech začleněných do jednotného systému ovládání, tzv ‚desktopu‘ . Ten tvoří ucelený systém ovládání, do které lze jednotlivé moduly přidávat, aniž by se narušil celkový uživatelský přístup. Vlastnosti popsané níže odpovídají jednotlivým bodům (červené očíslování) v náhledu obrazovky pod popisem. Koncept záložek – základní koncept ovládání je postaven […]

 • NET.Notes: Nálezy

  Modul „Nálezy“ je často využíván v oblasti státní zprávy a obcí. Nahrazuje tak papírovou agendu spojenou s evidencí nalezených věcí a následným zpracováním vedoucím k nalezení původního majitele a předání nalezené věci. Evidovány jsou podstatné náležitosti spojené s touto agendou jako jsou termíny, informace o nálezci a případném majiteli.  Modul obsahuje 2 výstupy do formátu […]

 • NET.Notes: Dokumenty

  Dalším z modulů systému NET.Notes jsou „Dokumenty“ . Tento modul pokrývá oblast vydávání směrnic, závazných pokynů, vyhlášek apod.  Práci s tímto modulem je možno rozdělit na dvě oblasti: a) vydávání dokumentů, jeho verzí a následně jeho schvalování definovaným postupem. Vydávané dokumenty mají evidovánu svoji platnost, zda-li nahrazují předchozí vydanou verzi apod. Schvalovací proces je definovatelný […]

 • NET.Notes: Helpdesk

  Helpdesk je další z řady aplikací systému NET.Notes . Její zaměření je na jednoduché a přehledné vkládání a vyřizování vzniklých problémů, jejich centrální správu a komunikaci. V rámci jednoho problému může řešitel se zadavatelem komunikovat prostřednictvím diskuse na záznamu problému. O komunikaci jsou účastníci spravováni prostřednictvím emailových notifikací. Záznamy v Helpdesku jsou pomocí typu přiřazovány […]

 • HCL Domino/Notes 12 Beta2 – část 2.

  V minulém příspěvku jsme zmiňovali základní novinky z připravované HCL Notes verze 12. K některým z nich se nyní vrátíme s dalšími komentáři. rychlost – obecné subjektivní zrychlení se týká uživatelského rozhraní, přepínání mezi různými částmi systému a především pak v Notes Designerovi. Tyto změny však nicméně nemají vliv např. na rychlost práce s objemnými […]

 • NET.Notes: Rezervace prostředků

  Rezervace prostředků je klasickým nástrojem, který umožňuje nekonfliktní rezervaci sdílených zdrojů. Mezi takovéto zdroje patří místnosti, automobily, budovy, projektory apod. „Rezervace prostředků “ poskytují uživatelům několik důležitých nástrojů: a) správcové aplikace mají možnost udržovat seznam dostupných prostředků, které si ostatní uživatelé mohou na daný čas rezervovat. Pro zjednodušení orientace je prostředku přidělena barva, která je […]

 • HCL Domino/Notes 12 Beta2

  Již od minulého roku HCL aktivně pracuje na nové verzi systému Domino/Notes s číslem 12. Dle plánu vycházejí jednotlivé betaverze, objevují se tak opravy chyb a nové vlastnosti.  Z připravovaných změn lze zmínit několik zajímavých: Vizuální změny – pracovní plocha opět doznala vizuální změny a obdržela zcela nový styl organizace záložek. Změny se taktéž dočkal […]