Září 2014

Monthly Archives

  • Převod dat z Lotus Notes databáze do MongoDB

    O dokumentově orientované databázi MongoDB jsme psali již v několika článcích.  Pro mnoho vlastností podobných Notesům ji používáme ve svým webových aplikacích postavených na PHP a vytvářených v prostředí aplikačního frameworku Symfony .  Pokud konkrétní nasazení zahrnuje přechod z Lotus Notes nebo jejich souběžný provoz, máme pro tyto účely vyvinut převodník, který provádí synchronizaci nebo jednorázové […]

  • Převod Notes aplikací jinam

    Firmy procházejí neustálým vývojem, mění své interní systémy, přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Nejinak tomu je i u systému Lotus Notes, některá firma nově zavádí tento systém a jiná ho zase po létech opouští. Důvody mohou být různé, od nařízení „seshora“, přes pragmatický výpočet ceny a výkonu, až po důvody ryze emociální, vyjádřené kategoriemi […]

  • Efektivnější podpora správy mobilních zařízení

    Platforma MaaS360 umožňuje diagnostikovat a řešit problémy se zařízeními, uživateli nebo aplikacemi v reálném čase z webového portálu a nabízí úplnou viditelnost a ovládání informačních technologií při zaručení optimální produktivity uživatelů mobilních zařízení. Zobrazení diagnostických údajů zařízení a řešení problémů Vyhledání ztracených či odcizených zařízení Obnovení zapomenutých hesel Odesílání zpráv do zařízení Aktualizace nastavení konfigurace […]