Červenec 2014

Monthly Archives

  • MongoDB – absolvované certifikace

    V souvislosti s používáním MongoDB rozšiřujeme i naši odbornost. V rámci MongoDB Univerzity jsme absolvovali dva kurzy zaměřené na vývoj a administraci systému. M101J: MongoDB for Java Developers vývojářské školení zaměřené na použití MongoDB v prostředí jazyka JAVA M102: MongoDB for DBAs administrátorské školení pokrývající podstatné oblasti správy systému  Obsah kurzů je možno nalézt na […]

  • MongoDB a možnosti ukládaných dat

    V předchozím článku jsme zmínili praktické použití MongoDB databáze jako dokumentově orientovaného úložiště podobného databázi Lotus Notes. Lotus Notes databáze se podobně jako MongoDB řadí v dnešní terminologii do oblasti tzv. NoSQL databází, Kromě mnoha jiných věcí umožňuje data ukládat bez pevného schématu což poskytuje velmi pružný vývoj a kooperaci s daty z jiných systémů. […]

  • MongoDB jako alternativa k IBM Notes úložišti

    Při vývoji aplikací, častěji v poslední době narážíme na požadavky zobrazovaní data ve formě souhrnů, přehledů, filtrů, čili klasického portálového náhledu ve formě tabulek a grafů. Ačkoliv takové přehledy lze v Xpages nagenerovat přímo z Notes dokumentů a pohledů, je tato funkcionalita poměrně složitá na programování a zároveň ani rychlost zpracování dat není nijak závratná. […]