LN Admin Tip #2/10 – jak zakázat kompaktaci vybraných databází

Proces zajišťující kompaktaci databází prochází na serveru všechny dostupné databáze. Pokud chcete z nějakých důvodů u vybraných databází jejich automatickou kompaktaci zakázat, můžete tak učinit následujícím parametrem přidaným do serverového notes.ini

COMPACT_FILTERÛNAME.NSF,DBNAME2.NSF

Uvedené databáze budou při příští automatické kompaktaci ignorovány.

 

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:

Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Connect 2013. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/

The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Connect 2013 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney’s blog at http://www.pmooney.net/