NET.Notes – filtrování dat v pohledech

Seznamy dat, jinak nazývané pohledy, jsou v systému NET.Notes základními pilíři funkčnosti. V jakémkoliv systému s velkým množstvím dat je způsob práce s pohledy klíčovou částí. U NET.Notesu pro rychlé a pružné vyhledávání dat využíváme možností produktu Elasticsearch. Ten poskytuje celou plejádu vyhledávacích funkcí, které jsou do NET.Notesu implementovány v rámci jednotlivých modulů a funkčností. 

a) Filtrování informací na základě číselných rozsahů – obsahují-li položky pohledu číselné údaje, je možno je využít jako filtr pohledu. Máme-li například seznam firem s informací o obratu za sledované období, můžeme si nechat vypsat jen firmy, které se vyskytují z pozice obratu v definovaném rozsahu. Analogicky můžeme vyfiltrovat seznam firem, které byly v NET.Notesu vytvořeny například za poslední měsíc.

netnotes_view_filter

 

b) Typ pohledu nazvaný ‚Drill-Down‘ – ten umožňuje uživateli zanořovat se do jednotlivých kategorií,a zúžit tak datový výběr v pohledu.  V pohledu na aktivity tak např. může uživatel vybrat rok ‚2014‘, pod ním aktivity typu ‚Nabídka‘, následně pak jen položky označené jako ‚Aktivní‘. A nebo může začít názvem firmy, robrazit si jen rok ‚2013‘ a dále se zanořit  dle libosti. Tento způsob ovládání pohledů umožňuje velmi dynamický způsob práce.

netnotes_view_drilldown