NET.Notes – zařazování uživatelských emailů do NET.Notesu

Modul ‚Aktivity‘ systému NET.Notes umožňuje evidovat  komunikaci v rámci firmy i vně. Do této oblasti patří jak zápisy ze schůzek, telefonátů tak i záznamy z elektronické komunikace prostřednictvím emailů. K tomuto účelu je v NET.Notesu část nazvaná ‚Příchozí zprávy k zařazení‘ . Systém využívá komunikaci přes IMAP pro zobrazení uživatelových emailových zpráv.  Na začátku je uživatel požádán o přihlašovací údaje ke své mailové schránce. ty jsou použity pro zobrazení poštovních zpráv k zařazení. Uživatel může zprávu rozkliknout, kde pak vidí tělo zprávy a přílohy. Použitím tlačítka ‚zařadit‘ je vytvořen dokument aktivity do které se přenáší předmět, tělo zprávy a přílohy.

Vytvořením aktivity se tak obsah emailu zavede/uloží do sytému NET.Notes a je možné jej přiřadit k firmě, projektu a informace tak získá patřičný kontext a může být dostupná pro jiné vybrané uživatele NET.Notesu.

netnotes_imap