NET.Notes: TimeLine jako přehled změn v systému

Nebyli jste týden v práci a zajímalo by vás, co vše se ve vašem informačním systému změnilo? Jaký nový projekt byl do systému vložen, který projekt změnil stav, nebo jaká nová firma byla zapsána do adresáře? Jaké aktivity s vašimi zákazníky proběhly? K tomuto účelu je v systému NET.Notes dostupný tzv. ‚TimeLine‘ . Ten zaznamenává jednotlivé důležité změny v systému a vytváří z nich časovou osu napříč různými částmi systému (databázemi). V rámci TimeLinu se můžete podívat na změny za dané časové období. Jednotlivé položky obsahují odkazy na konkrétní záznamy, proto je možno se rychle podívat na detaily. Dostupnost tohoto nástroje může být zúžena jen na určitou skupinu uživatelů systému.

blog_netnotes_timeline