LN Admin Tip #2/12 – jak zakázat export seznamu dokumentů z databázových pohledů

Pokud chcete u vybraných databází znemožnit uživatelům exportovat data z pohledů volbou ‚File->Export‘, je možno tohoto docílit jednoduše nastavením ve vlastnostech databáze. Od verze LN 8.0.2 se v poslední záložce vlastností databáze nachází volba ‚Disable export of view data‘ . Zaškrtnutím tak export znemožníte, což prakticky bude znamenat, že v pohledech této databáze nebude položka ‚File->Export‘ viditelná a tímto i dostupná.

fajfka

  

Informace o tomto článku / Blog post authorship information:

Jedná se původní tip Paula Mooneyho prezentovaný v rámci Adminblastu na Connect 2013. Blog autora naleznete na adrese http://www.pmooney.net/

The blog post is based on excelent Adminblast presentation from Connect 2013 did by Paul Mooney. You are welcome to visit Paul Mooney’s blog at http://www.pmooney.net/