Hledání firem v označené oblasti (GEO search)

Máme-li v informačním systému velké množství dat, správné vyhledávání je klíč, jak se dostat co nejefektivněji k těm správným záznamům. Pro různé typy pracovníků mají stejná data jiný význam, a velmi často s nimi potřebují pracovat různým způsobem. Představme si firmu zaměstnávající obchodníky, kteří hodně cestují. Velmi často v rámci jednání se zákazníky jezdívají delší trasy, a bylo by tak velmi účelné, aby v rámci jedné cesty navštívili i jiné klienty sídlící ‚po trase‘. Jak ale takovou informaci zjistit v databázi se 100 000 adresami? V systému NET.Notes máme k tomuto účelu speciální nástroj, který spolupracuje s naším vyhledávačem. Jak to celé funguje?

1. V prvním kroku potřebujeme nadefinovat tzv. ‚mapové oblasti‘ , tedy trasy a jejich okolí, kterými naši obchodníci jezdívají. Pomocí vizuálního mapového nástroje si můžeme např. nadefinovat trasu ‚Brno-Olomouc‘ a na mapě vyznačit podél trasy spádovou oblast, která bude použita jako GEO lokační kritérium při vyhledávání firem. Takto vytvořenou a pojmenovanou oblast uložíme jednorázově do systému. Podobným způsobem si nadefinujeme další oblasti / trasy.

blog_geo_polygon0

2. V pohledu na seznam firem v adresáři si v rozšířených kritériích pro hledání můžeme vybrat definovanou mapovou oblast. Zvolíme-li ‚Brno-Olomouc‘, další hledání již probíhá pouze mezi firmami z této oblasti, čímž se nám výběr zúží na oblast přesně odpovídající našemu nasměrování.

blog_geo_polygon1

3.  Pokud mapovou oblast nechceme využít, můžeme v rozšířeném hledání jednoduše zvolit vybranou firmu z našeho adresáře a nechat si zobrazit firmy v definované vzdálenosti od ní. Tomuto vzdálenostnímu kritériu jsou pak podřízeny další vyhledávací filtry. Nadefinovat si tak můžeme výběr firem v daném kilometrovém rozsahu a to zúžené pouze na určitou produktovou oblast. Vzájemných výběrových kombinací může být mnoho.

blog_geo_polygon2