Použití drag & drop pro plynulé ovládání

Intuitivnost ovládání je důležitým aspektem pro vstřícné přijetí koncovým uživatelem. GTD v systému NET.Notes implementuje moderní prvky ovládání včetně tzv. drag&drop. Tímto způsobem může uživatel například intuitivně přesouvat sekce mezi sebou pouhým přetáhnutím myší. Úpravy provedené na obrazovce jsou na pozadí reflektovány uložením do databáze. Příště tedy uživatel uvidí pracovní plochu tak, jak si ji při posledním použití upravil.

gtd_drag_and_drop_sekce

Obdobným způsobem je možné přesouvat jednotlivé aktivity mezi sebou a dávat jim tím prioritu v rámci sekce pracovní plochy. Opět přetažením myší uživatel vybere cílové místo v rámci sekce a zde aktivitu umístí. Změny jsou na pozadí automaticky uloženy do databáze.

gtd_drag_and_drop_aktivity