Hledání ve více databázích najednou

Informační systém obecně je vždy složen z mnoha rozličných dat. Při jejich procházení většinou víme, jaké informace hledáme. Pokud hledáme adresu, vyhledáváme v adresáři. Pokud hledáme projekt, vyhledáváme v seznamu projektů. Mohou ovšem nastat situace, kdy nás zajímá, kde se hledaný výraz objevuje v různých databázích. Například nás zajímá určitý název firmy, který chceme najít nejen v adresáři, ale i v projektech a aktivitách. V systému NET.Notes tento způsob mezidatabázového vyhledávání řešíme použitím produktu ElasticSearch, ve kterém máme naindexována data z celého NET.Notesu. Vyhledávat tak můžeme v několika databázích najednou a výsledky spojovat, jak ukazuje screenshot níže.

Ze screenshotu je patrné, že:

  • jednotlivé typy položek jsou odlišeny barevným návěstím
  • pod vyhledávacím polem jsou zobrazeny zaškrtávací políčka, pomocí nichž můžeme vyhledávání zúžit na zvolené databáze
  • čísla u zaškrtávacích tlačítek nás informují o množství nalezených záznamů v dané databázi

blog_netnotes_global_search23