NET.Notes: Dokumenty

Dalším z modulů systému NET.Notes jsou „Dokumenty“ . Tento modul pokrývá oblast vydávání směrnic, závazných pokynů, vyhlášek apod. 

Práci s tímto modulem je možno rozdělit na dvě oblasti:

a) vydávání dokumentů, jeho verzí a následně jeho schvalování definovaným postupem. Vydávané dokumenty mají evidovánu svoji platnost, zda-li nahrazují předchozí vydanou verzi apod. Schvalovací proces je definovatelný administrátorem a umožňuje řízené schvalování a vydávání dokumentů.

b) seznámení dotčených osob s tímto vydaným dokumentem. Autor vydávaného dokumentu má možnost definovat okruh osob, které mají být o vydáváném dokumentu informovány a které následně, pomocí tlačítka „Seznámil jsem se“ , potvrdí, že novou směrnici, pokyn nadřízeného apod. četli a berou na vědomí. 

U jednotlivých akcí jsou vždy evidovány osoby a datumy, kdy byla daná věc provedena. Vzniká tak přehledná historie práce s vydaným dokumentem, jeho koloběhem a distribucí.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *