Listopad 2014

Monthly Archives

 • NET.Notes – filtrování dat v pohledech

  Seznamy dat, jinak nazývané pohledy, jsou v systému NET.Notes základními pilíři funkčnosti. V jakémkoliv systému s velkým množstvím dat je způsob práce s pohledy klíčovou částí. U NET.Notesu pro rychlé a pružné vyhledávání dat využíváme možností produktu Elasticsearch. Ten poskytuje celou plejádu vyhledávacích funkcí, které jsou do NET.Notesu implementovány v rámci jednotlivých modulů a funkčností.  a) Filtrování […]

 • NET.Notes – rychlé akce – tlačítko sem, tlačítko tam …

  Systém NET.Notes jako takový a jeho jednotlivé moduly, obsahují funkčnost ukrytou pod zdánlivě nenápadnými tlačítky. Na některá z nich s v tomto a dalších dílech podíváme. 1. Součástí základního uživatelské rozhraní NET.Notesu je rozbalovací tlačítko zpřístupňující rychlé akce napříč moduly systému. Odkudkoliv je tam možno vytvořit nový profil firmy, aktivitu či odeslat email. 2. V […]

 • NET.Notes – zařazování uživatelských emailů do NET.Notesu

  Modul ‚Aktivity‘ systému NET.Notes umožňuje evidovat  komunikaci v rámci firmy i vně. Do této oblasti patří jak zápisy ze schůzek, telefonátů tak i záznamy z elektronické komunikace prostřednictvím emailů. K tomuto účelu je v NET.Notesu část nazvaná ‚Příchozí zprávy k zařazení‘ . Systém využívá komunikaci přes IMAP pro zobrazení uživatelových emailových zpráv.  Na začátku je uživatel požádán […]

 • NET.Notes – export do PDF a XLS

  Systém NET.Notes umí svůj obsah exportovat do jiných formátů. U řádkových dat typu ‚seznam firem‘ je možno využít exportu do formátu MS Excelu použitelného v rámci MS Office nebo například LibreOffice . Exportovaný seznam odpovídá výběrovému kritériu, které může být poměrně komplexní. Do MS Excelu si tak mohu například exportovat firmy z Prahy z obratem […]

 • NET.Notes – Možnosti zadávání formátovaného textu

  Formátovaný text je v systému NET.Notes upravován pomocí editoru v okně prohlížeče. Podporovány jsou běžné funkce jako styl, velikost a barva textu. Uživatel má možnost do textu vkládat tabulky, obrázky a nebo přílohy (soubory).  Zdrojový formát editoru je HTML, dokážeme tak úspěšně převádět formátované texty z jiných systémů jako je například Lotus Notes.