Srpen 2015

Monthly Archives

 • NET.Notes – schvalování dokumentů

  V NET.Notes je možné využít pokročilé schvalování dokumentů. Kterýkoliv dokument může projít nastaveným schvalovacím kolečkem. Schvalování se nastavíte buď sami nebo systém jej přidělí dle typu dokumentu. Takto můžete schvalovat příkladem: Příchozí faktury Směrnici Dovolenky Cestovní příkazy Smlouvy Schvalování obsahuje všechny možné typy schválení: Schválení – dokument je pak schválen, neschválen či vracen Připomínkování – k […]

 • Google Apps: Google Disk a plugin pro MS Word

  Používáte-li MS Word a jste zároveň uživateli služeb Google Disku, může se vám hodit plugin od společnosti Google, který vám umožní otevírat a ukládat soubory MS Wordu na Google Disk. Po nainstalování plugin rozšíří souborový dialog MS Wordu o možnost pracovat s Google Diskem a jeho obsahem přímo. Nutno podotknout že plugin pracuje i se […]

 • LN Admin Tip: Logování status baru na klientovi

  Při řešení různorodých problémů na LN klientovi může být výhodné si nechat ukládat hlášky ze statusového řádku do log.nsf.  Nastavení se provede vložením řádku  LogStatusBar=1 do  NOTES.INI a restartem LN klienta. Po tomto nastavení je vše, co se objeví ve status baru, logováno do log.nsf na klientovi.  Funkci je vhodné zapínat jen dočasně, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcování […]

 • LN Admin Tip: Domino R9.0.1 a verze databází ODS52

  V IBM Notes se od verze verze R9.0.1 vyskytuje nová verze databázového formátu nesoucí označení ODS52. Jak tento formát využít/nastavit a co přináší? Nastavení nového formátu– V serverovém notes.ini nastavte Create_R9_Databases=1– Pro změnu stávající ODS na novou ODS52 na databázi, proveďte kompaktaci databáze copy stylem (load compact -c …)… nebo kompaktaci bez zamknutí databáze s parametrem […]

 • Windows 10 a podpora IBM Notes klienta

  S příchodem Windows 10 a možného upgradu zdarma může vznikat otázka, jak je to s kompatibilitou s IBM Notes klientem? Takže … IBM Notes klient je oficiálně podporován od verze 9.0.1 FP4, která již vyšla před nějakou dobou. iNotes a Notes Browser Plug-in budou podporovány od verze 9.0.1 FP5.  Původní zprávu naleznete zde: https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/LotusSupport/entry/NotesandWindows10?lang=en