admin tips

 • LN Admin Tip: CentOS 7 a Domino server

  Jste-li uživateli operačního systému CentOS  a záleží vám na jeho pravidelné aktualizaci, může být pro vás důležitá informace o kompatibilitě z pohledu IBM Domino serveru. V současnosti je aktuální verze CentOS 7.x, která  vychází z komerční verze OS Redhat Enterprise Linux Server 7 (RHEL 7). Ta nahrazuje řadu CentOS 6, která je populární alternativou k […]

 • LN Admin Tip: Podpora protokolu TLS v Domino/Notes

  Podpora TLS 1.2– Domino 9.0.1Fix Pack 3 Interim Fix 2– Domino 8.5 – nebude zavedeno– Notes 9.0.1Fix Pack 3 Interim Fix 3 Podpora TLS 1.0– Domino 9.0.1 Fix Pack 2 Interim Fix 3– Domino 9.0 Interim Fix 7– Domino 8.5.3 Fix Pack 6 Interim Fix 6– Domino 8.5.2 Fix Pack 4 Interim Fix 3– Domino […]

 • LN Admin Tip: Logování status baru na klientovi

  Při řešení různorodých problémů na LN klientovi může být výhodné si nechat ukládat hlášky ze statusového řádku do log.nsf.  Nastavení se provede vložením řádku  LogStatusBar=1 do  NOTES.INI a restartem LN klienta. Po tomto nastavení je vše, co se objeví ve status baru, logováno do log.nsf na klientovi.  Funkci je vhodné zapínat jen dočasně, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcování […]

 • LN Admin Tip: Domino R9.0.1 a verze databází ODS52

  V IBM Notes se od verze verze R9.0.1 vyskytuje nová verze databázového formátu nesoucí označení ODS52. Jak tento formát využít/nastavit a co přináší? Nastavení nového formátu– V serverovém notes.ini nastavte Create_R9_Databases=1– Pro změnu stávající ODS na novou ODS52 na databázi, proveďte kompaktaci databáze copy stylem (load compact -c …)… nebo kompaktaci bez zamknutí databáze s parametrem […]

 • LN Admin Tip #2/13 – validace internetové emailové adresy

  Unikátnost internetové emailové adresy v rámci adresních knih Domina je jedna z podmínek pro správné doručování pošty. Pokud máte rozsáhlejší adresní knihu a nejste si jisti, jestli v ní neexistují v tomto směru duplicity, můžete využít méně známý nástroj, který je součástí Domino administrátora.  Naleznete jej v sekci ‚People And Groups‘ na pravé straně pod […]

 • LN Admin Tip #2/12 – jak zakázat export seznamu dokumentů z databázových pohledů

  Pokud chcete u vybraných databází znemožnit uživatelům exportovat data z pohledů volbou ‚File->Export‘, je možno tohoto docílit jednoduše nastavením ve vlastnostech databáze. Od verze LN 8.0.2 se v poslední záložce vlastností databáze nachází volba ‚Disable export of view data‘ . Zaškrtnutím tak export znemožníte, což prakticky bude znamenat, že v pohledech této databáze nebude položka […]

 • LN Admin Tip #2/11 – rozšíření počtu dnů zaznamenávaných v log.nsf

  Pokud vám nestačí standardních 7 dnů zaznamenávaných v log.nsf, můžete tento počet jednoduchým způsobem navýšit. Chcete-li tak rozšířit počet logovaných dnů např. na 14, stačí v serverovém notes.ini upravit (řádek v notes.ini již existuje) následující řádek: LOG=LOG.NSF, 1, 0, 14, 40000 … kde číslo ’14‘ udává počet dní zaznamenávaných v tomto logu.   Informace o […]

 • LN Admin Tip #2/10 – jak zakázat kompaktaci vybraných databází

  Proces zajišťující kompaktaci databází prochází na serveru všechny dostupné databáze. Pokud chcete z nějakých důvodů u vybraných databází jejich automatickou kompaktaci zakázat, můžete tak učinit následujícím parametrem přidaným do serverového notes.ini COMPACT_FILTERÛNAME.NSF,DBNAME2.NSF Uvedené databáze budou při příští automatické kompaktaci ignorovány.   Informace o tomto článku / Blog post authorship information: Jedná se původní tip Paula […]