NET.Notes AKCE

 • NET.Notes AKCE – Archivace a znovupoužití Akce

  Ukončené Akce jsou cenným zdrojem zkušeností pro organizaci stejných nebo obdobných Akcí v budoucnu. Program akce, zajištění všeho potřebného, úkoly jednotlivých zúčastněných osob … to vše může být vítanou zásobárnou informací.  Ukončené Akce je možno v systému NET.Notes tzv. archivovat. Tím akce samotná a jednotlivé návazné úkoly ‚zmizí‘ z běžných seznamů, nicméně jsou stále k dispozici […]

 • NET.Notes AKCE – Záložky – principy práce s uživatelským rozhraním

  Záložky jsou klíčovou součástí uživatelského rozhraní NET.Notes. Nový dokument, pohled či již existující dokument se otevře do nové záložky na pracovní ploše NET.Notes – tedy ne v novém okně nebo záložce prohlížeče. Tento způsob fungování zajišťuje přehledné a konzistentní uživatelské rozhraní, srozumitelné pro každého uživatele. Záložky jsou stálé a „přežijí“ i restart prohlížeče. Uživatel si […]

 • NET.Notes AKCE – Administrace systému

  Administrace je nástrojem umožňujícím vybraným uživatelům měnit různá nastavení systému, zvát nové spolupracovníky a zpřístupňovat jim jednotlivé Akce. Uživatelé v organizaci označeni jako ‚administrátoři‘ mají k dipozici rozšířenou levou nabídku odkazů o administrátorskou sekci. Přes ni mohou provádět různé úkony jako nastavení číselníků, vytváření šablony Akcí, registraci nových uživatelů apod.   V neposlední řadě Administrátoři určují […]

 • NET.Notes AKCE – Šablony akcí

  Vytvoření nové Akce znamená vytvoření nového záznamu o Akci a vyplnění jejich jednotlivých bodů. U opakujících se Akcí nebo Akcí obecnějšího charakteru to může být zdlouhavý a ne příliš kreativní proces. Nač objevovat objevené? Pro zjednodušení a větší produktivitu může uživatel při vytváření nové akce specifikovat, že chce vyjít z něčeho již existujícího. K dipozici má […]

 • NET.Notes AKCE- iOS verze konečně na App Storu

  Mobilní aplikace pro práci s NET.Notes Akcemi byla zatím dostupná jen pro Android.  Nyní je k dispozici i pro iOS 7 a výše. Pro otestování je možno využít připojení na DEMO data. O tom jak to udělat se můžete dočíst na produktové stránce. Přihlašovací údaje jsou shodné s webovou demo verzí a jsou dostupné zde.

 • NET.Notes AKCE – přehled o dění v systému

  Klíčovou záležitostí pro úspěšnou spolupráci více osob na Akci je informovanost.  Dozví se ostatní o nových položkách a úkolech na Akci?  Blíží se termín nákupu věcí do tomboly, upozorní mne systém? Minulý týden jsem měl volno, co nového na Akci vzniklo nebo se změnilo?  NET.Notes akce v sobě integruje několik prvků, které celkovou informovanost významně zlepšují. Uživatelé […]

 • NET.Notes AKCE – Mobilní aplikace

  Mobilní aplikace zajišťuje off-line práci s akcemi, úkoly, firmami a kontaktní osobami v rámci systému NET.Notes AKCE. Data do zařízení synchronizujete v době připojení na internet. Dostupná jsou pak i bez připojení. Data jsou určena ke čtení a synchronizace dat se severem je tímto jednosměrná.   Vlastnosti mobilní aplikace: prohlížení stažených dat i bez připojení […]

 • NET.Notes AKCE – Uživatelská nápověda

  Uživatelé mají při práci se systémem ‚NET.Notes AKCE‘ dvě možnosti získání nápovědy. V pravém horním menu jsou pro tyto účely k dipozici dvě položky: Popis aplikace – zde se jedná o odkaz na webové stránky aplikace s popisem jednotlivých funkčností systému Nápověda – tato volba aktivuje tzv. in-line nápovědu, kdy se u jednotlivých částí uživatelského rozhraní […]

 • NET.Notes AKCE – Kontrolní panel neboli Dashboard …

  Úvodní obrazovkou aplikace je kontrolní panel, na kterém můžeme přehledně vidět všechny rozpracované akce, své nejbližší úkoly, aktivity v kalendáři či zápis o tom, co kdo v systému udělal v poslední době. K dipozici jsou 4 základní panely panel ‚Akce‘ – zde se nám sdružují informace o aktivních Akcích. K dipozici máme základní statistiku, poklepáním […]

 • NET.Notes AKCE – Rozpočet akce

  Součástí informací o Akci může být i rozpočet. Systém rozpočtu dovoluje ke každému úkolu doplnit informaci, zda se jedná o výdej nebo příjem a v jaké výši. Tuto informaci si udržují osoby odpovědné za daný úkol. Na Akci jako takové pak u jednotlivých úkolů, které mají rozpočtové informace uvedeny, vidíme jeho výši. U jednotlivých sekcí […]

 • NET.Notes AKCE – Vícejazyčné prostředí

  Spolupracujeme-li na Akci ve vícejazyčném týmu, můžeme využít možnosti přepnutí uživatelského rozhraní do patřičného jazyka.  Každý s uživatelů v rámci týmu tak může pracovat s NET.Notes AKCEMI ve vlastním jazyce. Vícejazyčnost se týká jak informací na obrazovce, tak i například výstupů do PDF. Vícejazyčné prostředí je standardní součástí NET.Notes AKCÍ. 

 • NET.Notes AKCE – Výstupy do PDF

  Při organizaci Akce se dostaneme do mnoha situací, kdy nemáme k dispozici počítač a informace o Akci jsou pro nás přesto velmi potřebné. Pro takovéto případy můžeme využít tiskového výstupu, který je v aplikaci realizován možností převodu informací o Akci do PDF. Výstupní PDF soubor může variantně obsahovat pouze názvy úkolů a nebo může zahrnovat i jejich podrobný […]