Konzultace zaměřená na Salesforce

Máte marketingové nebo obchodní oddělení a uvažujete o vhodné softwarové podpoře pro vaše zaměstnance? Salesforce může být vhodným systémem, který jednotlivým pracovníkům umožní efektivní týmovou práci směřující ke svému cíli.

Cílem konzultací, které nabízíme, je rozkrýt potřeby marketingových nebo obchodních týmů a navrhnout řešení v rámci implementace systému Salesforce. Celosvětově je Salesforce používán organizacemi různého typu od běžných obchodních firem, výrobních podniků a to různorodých velikostí. 

Zaměření konzultací:

  • zmapování způsobu práce stávajících týmů
  • zjištění nových obchodních cílů, které jsou od zavedení systému očekávány
  • návrh řešení použití Salesforce s ohledem na konkrétní způsob práce a podmínky organizace
  • implementace navržených řešení do platformy Salesforce