Přístupová práva

Zajištění svých data v cloudovém prostředí je jedním z nejpodstatnějších požadavků. Data o klientech, zakázkách, projektech jsou pro každou firmu kritická a proto Salesforce využívá několik úrovní zabezpečení při své implemetaci. 

Celá firma

Toto je nejvyšší stupeň zabezpečení, kdy na úrovni celé firmy určujete několik podstatných prvků:

  • seznam uživatelů, kteří mají přístup a kteří jsou aktivní/neaktivní
  • změna heslo – jak často, co musí obsahovat, dvoufázová autentizace
  • limitovaný přístup jen v určitých hodinách, třeba od 8:00-17:00
  • limitovaný přístup jen pro určité geografické lokality 
Přístup na Objekty

Objektem v Saleforce rozumíme třeba Kontakt, Příležitost, Firmu. Aktivitu a na ně můžete nastavit různé úrovně přístupů pro různé typy uživatelů. Zde nastavujete kdo objekt může tvořit, upravovat, odstraňovat či číst. 

Přístup na pole

Má-li někdo přístup na Objekt, nemusí ještě vidět všechna pole. Třeba pole Mzda, může být skryté pro určité typy uživatelů, jiná pole zase mohou být pro někoho needitovatelná, ačkoliv viditelná. Systém umožňuje nastavit přístupy na všechna pole, včetně těch, která si sami vytvoříte.

Přístup na dokumenty

Přístupy můžete nastavit i na jednotlivé záznamy v aplikaci tak, že například obchodník za Čechy neuvidí zakázky obchodníka zodpovědného za Moravu a opačně. Tento typ nastavení je vždy aplikován na dokumenty, kterých nejste vlastníkem a má několik úrovní:

  • na úrovní celé organizace – například nastavíte, že Aktivity jsou Private, tj. jenom uživatelé na Aktivitě jí mohou vidět. Ostatní úrovně jsou Read Only, Read/Write, Read/Write/Transfer, Full Access, Controled by Parent
  • hierarchické role – jde v podstatě o přístup dle organizační struktury (i když jí nemusí úplně odpovídat), tj. nadřízený vidí dokumenty svého podřízeného
  • automatická pravidla sdílení – systém automaticky přidá přístup k dokumentu určené skupině uživatelů na základě nějaké podmínky. Je-li kontakt z Asie, nasdílí tento kontakt skupině obchodníků zodpovědných za tento region  
  • manuální sdílení – přidat přístup na dokument může sám uživatel tlačítkem Sdílet

Jak vidíte, systém Salesforce  umožňuje celou škálu nastavení pro to, aby dokumenty byly v bezpečí a zároveň, aby tato bezpečnostní pravidla nebránila uživatelům v práci se záznamy. Implementace Salesforce staví bezpečnost dat na jedno z prvních míst.