Audit Salesforce systému v organizaci

Provoz systému Salesforce je dynamickou a živou činností, práce uživatelů se v čase mění s rozvojem organizace. Systém auditů poskytovaných naší společností je zaměřen na zkvalitnění používání celého systému v jeho různých oblastech. 

Typ

Popis

Pro koho je vhodný

 

bezpečnostní audit

Audit je zaměřen na kontrolu zabezpečení implementace Systému Salesforce. Pokryto je několik oblastí

  • kontrola nastavení zabezpečení přístupů do Salesforcu, identity management
  • zabezpečení dat z pohledu správného řízení přístupů od úrovně celé organizace až po řízení přístupů k jednotlivým polím s citlivými informacemi
  • pro existující zákazníky systému Salesforce, kteří tento systém již nějakou dobů používají. 
  • doporučeno je opakované provádění auditu (1x ročně apod.)
‚feature‘ audit Cílem auditu je zmapovat aktuální používání systému Salesforce jednotlivými typy uživatelů. 
  • pro existující zákazníky systému Salesforce, kteří tento systém již nějakou dobů používají. 
  • doporučeno je opakované provádění auditu (1x ročně apod.)
     
     

Výstupem auditů je dokument, který poskytuje přehled o oblasti kontrolované auditem. Závěry pak obsahují návrhy na zlepšení a možné kroky k jejich implementaci.