Školení programovacího jazyka JAVA

Název školení: Školení programovacího jazyka JAVA

Pro koho je tento kurz určen
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí zvládnou základní znalost používání jazyka JAVA se zaměřením na praktické použití u projektů spojených s webovým rozhraním.

Předpoklady
Základní znalost programování v některém vyšším programovacím jazyce výhodou.

Rozsah školení: 34 vyučovacích hodin (VH)

Termín školení:

 • 1. část (4 dny x 5 VH): 25.7. – 28.7.2017
 • 2. část (2 dny x 5 VH): 1.8. – 2.8.2017
 • 3. část (1 den x 4 VH): 3.8.2017 (řešení praktických úkolů)

Cena školení: 22 750Kč / osoba

Zaměření kurzu

 • úvod do programovacího jazyka Java verze 1.8
 • Nastavení vývojového prostředí IntelliJ IDEA
 • základy používání Gradlu (build nástroj)
 • práce s Java ekosystémem, nejpoužívanější knihovny, jejich začlenění do projektu pomocí Gradlu
 • objektově orientované programování (OOP)
 • klíčová slova, identifikátory a datové typy
 • výrazy, podmíněný příkaz, cykly
 • návrh tříd, dědičnost, abstraktní třídy
 • pokročilé vlastnosti tříd – vnitřní třídy, statické proměnné a metody, konstanty, interface
 • rozšířené datové typy – pole, seznamy, hash tabulky a z toho odvozené typy
 • odchytávání chyb, zpracování vyjímek

Příkladová řešení probíraná v rámci praktických cvičení

 • tvorba spustitelné aplikace pro příkazovou řádku
 • komunikace s HTTP(REST) službou
 • základy práce s databází MongoDB
 • základy vývoje webových aplikací z pohledu JAVA vývojáře