Google App Maker – 6. Exporty

Exporty jsou způsobem, jak informace z naší aplikace přenést jinak. Cílovým subjektem může být například ERP, do kterého potřebujeme dostat informace z naší aplikace a nebo jen potřebujeme zaslat naformátovanou nabídku na našeho obchodního partnera.

Z pohledu Google App Makeru můžeme systém exportů rozdělit na 2 části:

  • datové exporty vhodné pro další “strojové” zpracování — datové úložiště App Maker aplikace nám umožňuje provést export dat do běžného tabulkového formátu, který je vhodný pro další počítačové zpracování. Exportní funkce dokáží v datech správně zachytit i časté vazební informace mezi jednotlivými tabulkami nebo záznamy. V exportu tak zůstane zachována správná logika dat.
  • formátované exporty určené lidem — do této kategorie můžeme zařadit exporty do formátů MS Word, MS Excel a jejich obdobu ze světa OpenOffice. Dále pak mezi často používané formáty patří PDF. Nástroje App Makeru nám umožňují s těmito formáty pracovat v rámci API Google Dokumentů. Pomocí nich můžeme programově například vytvořit nabídku, do které vložíme reálie(informace) z databáze, opatříme ji hlavičkami z kontaktních údajů a uložíme do MS Office popřípadě zkonvertujeme do PDF. Takto vytvořený soubor můžeme dokonce automaticky odeslat na email zákazníka.
 

V rámci infrastruktury G Suite pak máme k dispozici Google Disk, na který můžeme programově ukládat exportované soubory. To nám umožňuje provoz adresářové struktury, která je naší aplikací reflektována a do níž nám aplikace například umožňuje ukládat vytvořené nabídky, smlouvy atp. v PDF.