Aplikace pro TV Info panely

Stále častěji se setkáváme s informačními panely ve formě TV obrazovek. Jejich obliba roste kvůli jejich poměrně nízké pořizovací ceně a především neomezeným možnostem zobrazení informací.  

TV informační panely se stále více objevují ve firmách a to nejen ve vstupní hale či na recepci, ale stále častěji v kancelářích, kde zobrazují informativní a často i motivační údaje.

TV info panely ve firmách tak obecně rozdělujeme do dvou typů:

 • Informace pro zákazníky, návštěvy – typicky ve vstupní hale, na recepci apod.
 • Informace pro zaměstnance – TV panely v jednotlivých kancelářích nebo společných prostorách firmy.

Jaké řešení nabízí náš systém.

Aplikace TV info panely zobrazuje informace na televizi přes webový prohlížeč v tzv. kioskovém módu, kdy není vidět ovládací menu, jen obsah stránky přes celou obrazovku. Stránky pak mají nastaven interval zobrazení, po kterém následuje stránka další. Takže TV panel zobrazuje postupně vše, co jsme připravili ke shlédnutí. 

Co lze v prezentaci zobrazovat.

Jelikož budeme zobrazovat webové stránky, v prezentaci můžete využít téměř všeho, co lze vložit do HTML. To vše samozřejmě s vědomím, že sdělení mají být stručná a výstižná, bez zbytečně detailních informací. 

Nejčastější typy prezentací:

 • Informace o firmě – stručný přehled co děláme, kolik máme zaměstnanců, jaké máme oddělení, fotografie. Nejčastěji použité v recepci.
 • Produktová řada – série informací a fotografií o našich produktech a službách. Zákazník občas neví, že nabízíte  i jiné služby, kterých by mohl využít.
 • Informace z externích zdrojů – prezentace lze doplnit i z externích internetových zdrojů, jako je předpověď počasí, vývoj na burze, kursy měn, jízdní řady a mnoho dalších
 • Hospodářské výsledky včetně grafů – systém dokáže čerpat data i z interních informačních systémů a zobrazovat tak požadované informace.
 • Přehled objednávek, nabídek, faktur, zakázek – pro interní TV panely můžete zobrazit souhrny ekonomických ukazatelů dle jednotlivých zaměstnanců a takto podnítit konkurenční prostředí. Každý TV panel může zobrazovat jiné informace relevantní lidem, kteří jej denně sledují.
 • Aktuality – informace o firemním večírku, testování, valné hromadě, nových zakázkách atd. Zjistilo se, že podání takových informací přes TV panel je mnohem účinnější než jejich jednorázové zaslání emailem, protože na panelu se informace zobrazí několikrát za den.
Jak se prezentace připravuje

Systém je koncipován tak, aby prezentace mohl měnit zaškolený uživatel. Prezentace se připravuje pro každý TV panel zvláště, přičemž jejich rozlišení je dáno jen URL adresou prezentace. Příkladem www.firma.cz/tvpanely/recepce nebo www.firma.cz/tvpanely/kancelar.

 • Statické informativní schránky – obsah těchto stránek lze připravovat jako v klasickém textovém editoru, včetně vložení obrázku, tabulky, videa. U takové stránky pak jen specifikujete jako dlouho se má zobrazovat.
 • Dynamické stránky s využitím dat z externích nebo interních zdrojů – zde je obsah již předpřipraven ve formě grafů, součtů, statistik a uživatel mění jen části, které jsou relevantní pro danou prezentaci. Ku příkladu seznam obchodníků, období, pobočky zahrnuté do dat, interval zobrazení.   

Odkud budeme čerpat data

Pro dynamické prezentace potřebujeme zobrazení napojit na zdroje dat. Nejčastěji to jsou ekonomické údaje a data z veřejných služeb. Nejčastější způsoby napojení:

 • Pravidelným importem dat do našeho systému
 • Napojení našeho systému na data interního informačního systému
 • Posílání dat ve formě csv souborů na email TV Info Panel aplikace
 • Napojení našeho systému na externí webové služby 

Jak připravit prezentace pro různé TV

Prezentace se mohou připravit pro každý TV panel zvláště, přičemž jejich rozlišení je dáno jen URL adresou prezentace. Tuto adresu, respektive její poslední část si specifikujete v momentě vytvoření nového nastavení. Například recepce nebo obchodnici. Následně v prohlížeči příslušného TV panelu zadáte adresu: www.firma.cz/tvpanely/recepce nebo www.firma.cz/tvpanely/obchodnici a na každém TV panel se objeví jeho prezentace. Z toho rovněž vyplývá, že na několika TV panelech můžete promítat stejnou prezentaci, pokud všude zadáte stejnou URL adresu.

Způsoby zobrazení na TV

Webové stránky můžete zobrazit na novějších TV přímo přes integrovaný prohlížeč. Pokud máte starší televizi bez připojení k internetu, lze využít malých PC zařízení připojených přes HDMI k televizi, jako například Raspberry, Google Chrome apod.

One Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *