Salesforce certifikace

Pro správnou implementaci Salesforce jsou potřebné poměrně rozsáhlé znalosti, které můžete prokázat získáním certifikace. Certifikací je celá řada, liší se svou úrovní i oblastí, které pokrývají.  Základní rozdělení je na Administrátory, Vývojáře, Architekty, Implementátory, Marketingové experty. Více se můžete dozvědět tady.

trailhead logo

Pro přípravu k certifikacím je výborný web Trailhead, který vás pomoci modulů, projektů a tzv. superbadges provede všemi zákoutími Salesforce. Je psán jak beletrie, kdy pomoci příběhu z praxe jsou ukázané různorodé situace a jejich řešení. Na konci každé kapitoly procházíte zkouškou, která může být ve formě testu nebo i praktické práce v Salesforce. Toto je vynikající způsob výuky, poněvadž vše nastavujete v testovacím prostředí Salesfororce a test tato nastavení zkontroluje a vyhodnotí. Ještě o kus náročnější je splnění Superbadge, kdy dostanete ke splnění komplexní úkol velmi podobný tomu co vás potká při implementaci v praxi. Splnění jedné Superbadge zabere i pořádný kus času, od 8 do 20 hodin.

Naše firma má v současnosti tyto úrovně:

1x Ranger – nejvyšší možná úroveň, 100 badges, minimálně 50 000 bodů

1x Expeditioner – druhá nejvyšší úroveň, 50 badges, minimálně 35 000 bodů

2x Security Specialist

2x Reports & Dashboards Specialist

1x Lighting Experience Specialist

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *