Salesforce – jak naimportovat data

Import do Salesforce je jedním z prvních kroků, který nás čeká po spuštění a implementaci, poněvadž většinou již máme nějaké kontakty, produkty či zakázky. Salesforce nabízí dva základní způsoby importu dat:

Průvodce importem dat

Tento nástroj se spouští přímo z menu Salesforce a umožňuje import či aktualizaci dat jak do všech standardních objektů jako jsou Kontakty, Příležitosti, Účty, tak i do svých vlastních aplikací. Takto můžete importovat do 50 000 záznamů naráz. Poskytuje jednoduché rozhraní pro specifikaci zdroje dat, mapování polí a cílového objektu. Tento nástroj je vhodné použit pokud:

  • máte do 50 000 záznamů
  • Průvodce podporuje import do zvoleného objektu
  • nepotřebujete import provádět intervalově

importsf 

Data Loader 

Toto je aplikace, která se instaluje na počítač a umožňuje import do 5 miliónů záznamů z různých zdrojů, souborů i databází. Pracuje jak z grafického rozhraní tak i z příkazového řádku. Celé nastavení, včetně mapování polí, je provedeno v konfiguračních souborech. Takto se dá celý proces automatizovat a nechat běžet v pravidelných intervalech. Tento způsob je vhodné použit když:

  • máte víc než 50 000 záznamů
  • výše uvedený Průvodce nepodporuje import do zvoleného objektu
  • potřebujete provádět opakovaně importy a aktualizace

Implementace Salesforce je pak pomoci těchto nástrojů mnohem efektivnější. 

Posted in:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *