NET.Notes – ACL neboli přístupová práva

V celém systému NET.Notes jsou přístupová práva implementována na několika úrovních:

  • pro jednotlivé uživatele je definováno, ke kterým modulům systému mají mít přístup a na jaké úrovni. Označené moduly jsou pro uživatele viditelné/přístupné v levé navigaci systému.
  • dle logiky daného modulu mají uživatelé omezen přístup ve smyslu viditelnosti záznamů. Záznamy, které uživatel nemá právo vidět nejsou zobrazovány v pohledech a při snaze o otevření takovéhoto záznamu je uživatel upozorněn, že záznam v databázi sice existuje, ale on k němu nemá přístup.
  • přístup na úrovni editace/úpravy záznamu je opět řízen logikou daného modulu. Pokud uživatel nemá přístup k úpravám záznamu, je na to upozorněn srozumitelným hlášením.
  • kombinováním přístupů je možné např. docílit situace, kdy jsou záznamy v pohledech viditelné, ale  jejich rozkliknutí / přečtení již uživateli není dovoleno.

Jako součást  NET.Notesu je používán systém tzv. ‚rolí‘. Uživatelé s patřičnou rolí mohou mít v modulech systému NET.Notes povoleny specifické činnosti. Přidělování rolí a přístupových oprávnění obecně má na starosti administrátor systému.

netnotes_acl