NET.Notes – rychlé akce – tlačítko sem, tlačítko tam …

Systém NET.Notes jako takový a jeho jednotlivé moduly, obsahují funkčnost ukrytou pod zdánlivě nenápadnými tlačítky. Na některá z nich s v tomto a dalších dílech podíváme.

1. Součástí základního uživatelské rozhraní NET.Notesu je rozbalovací tlačítko zpřístupňující rychlé akce napříč moduly systému. Odkudkoliv je tam možno vytvořit nový profil firmy, aktivitu či odeslat email.

netnotes_rychle_akce

2. V modulu adresář je k dispozici akce ‚Obchodní rejstřík‘, která dle IČ firmy dotáhne ostatní kontaktní údaje a vloží je do patřičných polí karty firmy.  Informace jsou dohledány ze služeb oficiálního Obchodního rejstříku.

netnotes_or