Převod Notes aplikací jinam

Firmy procházejí neustálým vývojem, mění své interní systémy, přecházejí od jednoho dodavatele ke druhému. Nejinak tomu je i u systému Lotus Notes, některá firma nově zavádí tento systém a jiná ho zase po létech opouští. Důvody mohou být různé, od nařízení „seshora“, přes pragmatický výpočet ceny a výkonu, až po důvody ryze emociální, vyjádřené kategoriemi „cool“ či „in“ 🙂 V následující sérii článků nebudeme pátrat po důvodech odchodu té či oné společnosti z Lotus Notes, ale zaměříme se na možné způsoby převodu, nastalo-li takové rozhodnutí. Budeme se zabývat pouze převodem aplikací, nikoliv samotného poštovního systému, poněvadž o tom je již většinou rozhodnuto. Podělíme se především z našimi vlastními zkušenostmi, protože tato problematika není zcela jednoznačná a ne úplně jednoduchá.

Nahradit či převést Notes aplikace nebývá jednoduché, právě kvůli jejich výjimečným vlastnostem. Je nutné se popasovat především s touto problematikou:

  • přístupová práva až na úroveň dokumentů
  • replikace dat a offline provoz
  • zabudovaný emailový systém s workflow
  • možnost ukládat přílohy, richtexty
  • snadný a rychlý vývoj aplikací včetně jednoduchého nasazení na provozní verze

 Jak se obecně řeší ve firmách, které provedly migraci, přístup k datům uloženým v Lotus Notes aplikacích:

1. Stanice s Lotus Notes klientem

Ve firmě zůstane jedna stanice s Lotus Notes klientem a se všemi daty. Když někdo potřebuje něco dohledat, tak se jde podívat sem.

2. Export dat do PDF a na disk

Dokumenty z Notes aplikací se exportují do PDF, přílohy do nějaké adresářové struktury a pak se k nim přistupuje přes síťové disky. Sami si dokážete představit, že dohledání takových informací není vůbec jednoduché.

3. Ponechá se Domino server a aplikace se předělá pro webového klienta

Přechází-li firma pouze na jiný mailový systém, může si ponechat stávající Notes infrastrukturu, a k aplikacím přistupovat standardně přes Notes klienta, nebo častěji přes webový přístup, takže se aplikace přepracují pro toto prostředí. Zde zase existují dva přístupy:

  • aplikace slouží pouze pro čtení dat
  • aplikace je plně funkční, včetně vytváření, editace, schvalování apod.

4. Předělají se aplikace včetně dat do jiného prostředí

Právě touto tématikou se budeme zabývat v následujících částech našeho blogu, kdy se s Vámi podělíme o zkušenosti z takového převodu. Ukážeme, jak se lze poprat se všemi funkcemi, které Notes nabízí, co je nutné oželet. Po dlouhém testování a ověřování jsme se rozhodli, pokud o to budeme požádání, převádět aplikace do MongoDB, přičemž aplikační logiku jsme svěřili Symfony