Rychlá registrace a integrace mobilních zařízení

Rychlá registrace mobilních zařízení

Platforma MaaS360 zefektivňuje proces nastavení a registrace zařízení, a zjednodušuje tak práci oddělení IT a zaměstnancům.

 • Výběr služeb správy mobilních zařízení a konfigurace nastavení registrace zařízení
 • Odesílání požadavků na registraci metodou OTA prostřednictvím SMS, e-mailu či uživatelské adresy URL
 • Ověřování službou Active Directory či protokolem LDAP pomocí jednorázového hesla nebo standardu SAML                        Logo
 • Vytváření a distribuce přizpůsobených zásad přijatelného použití a licencí EULA
 • Registrace zařízení ve vlastnictví společnosti nebo zaměstnanců
 • Iniciace individuální nebo hromadné registrace zařízení Používání či úpravy výchozího nastavení zásad zařízení

 

Integrace mobilních zařízení s podnikovými systémy

Díky softwaru MaaS360 Cloud Extender je integrace do podnikového systému jednoduchá a přímočará, nepotřebujete k ní vlastní servery ani nemusíte znovu konfigurovat síť.

 • Okamžité vyhledání zařízení připojujících se k podnikovým< systémům
 • Integrace se serverem Microsoft Exchange, Lotus Notes a službou Microsoft Office 365
 • Využití stávající služby Active Directory nebo protokolu LDAP a certifikačních autorit
 • Správa zásad serveru BlackBerry Enterprise Server (BES)
 • Připojení k ostatním operačním systémům prostřednictvím výkonných webových rozhraní API