MongoDB – kdo jej používa?

MongoDB databáze je použivána společnostmi v mnoha zmeních, různých oborech a od toho se odvíjí o praktické využití systému. Mezi zákazníky je možno zařadit známé společnosti jako eBay, Cisco, SAP, MTV Networks, AstraZeneca. McAfee, LinkedIn, The Guardian, The NewYork Times, Le Figaro atd.  Obsáhlý seznam referencí s krátkou rešerší o konkrétním použití je možno nalést na stránce http://www.mongodb.com/who-uses-mongodb

Podrobnější informace o vybraných nasazeních můžete nalézt na stránce http://www.mongodb.com/customers, zde naleznete jak krátká videa, tak i případové studie, které mohou být vhodnou inspirací pro praktické použití.

 M2