ZABBIX – monitoring serverové infrastruktury

ZABBIX je systém určený pro monitoring běhu vašich serverů a dalších síťových prvků. Upozorňuje na kritické stavy a vizualizuje systémové parametry vašich serverů v čase. Sledovat tak můžete včerejší zatíženost vašeho vybraného serveru z pohledu CPU, nebo diskových operací a to třeba po minutách.

Distribuovaný monitoring a výkon

 • centralizovaná správa monitoringu systémů – sběr dat do jednoho místa
 • vzdálená správa prostřednictvím webového rozhraní
 • testováno až se 100 000 monitorovanými zařízeními

Monitoring v reálném čase

 • monitoring výkonu zařízení
 • monitoring dostupnosti zařízení
 • monitoring integrity
 • definovatelné podmínky pro notifikace o problémech systémů
 • notifikace uživatelů o problémech (Email, SMS, Jabber)
 • podrobné logování problémů a jejich výstup na dashboard

Vizualizace informací

 • uživatelsky definovatelné pohledy na data
 • zobrazování informací pomocí grafů
 • zobrazování informací ve zvolených časových intervalech např. za hodinu, půlden, celý den apod.

Reportování

 • reportovací funkce umožňující přehledný soupis o běhu systému za dané období

 

WEB monitoring

 • monitorování webových stránek a rychlosti odezvy
 • podpora pro POST a GET metody

Flexibilita

 • podpora pro IPv4 a IPv6
 • běží na většině platforem
 • klientská část (agenti) dostupná téměř pro všechny významné OS

Agregovaný monitoring

 • monitorování skupiny zařízení jako jednoho systému

Monitoring zařízení bez nutnosti instalace sběrného agenta
(pasivní monitoring)

 • monitoring vzdálených služeb jako FTP, SSH, http apod.
 • podpora pro SNMP v1,2,3
 • podpora pro IPMI

 

zabix - logo

 

Agenti pro sběr informací o systémech

 • dostupné pro všechny běžné platformy (UNIX, Windows apod.)
 • monitoring využití paměti
 • monitoring síťových operací
 • monitoring diskových operací a zatížení disků
 • kontrola místa na disku
 • kontrola checksumu souborů
 • monitoring změny systémových souborů

Zabezpečení

 • pružné nastavení přístupů per uživatel s možností definování přístupu na monitorovaná zařízení
 • autentizace na základě IP adresy
 • ochrana proti síťovým útokům ‚brute force‘

Eskalace problémů a notifikace

 • opakované notifikace
 • neomezená eskalace
 • notifikace o vyřešení problému 

Dashboard

 • upravitelný dashboard zobrazující vybrané informace
 • agregované pohledy
 • zobrazování eskalovaných problémů

A NAVÍC JE ZABBIX ZDARMA …

Naše služby související se ZABBIXem:

 • analýza a konzultace použitelnosti systému a jeho případná topologie nasazení
 • instalace a konfigurace na strojích zákazníka
 • začlenění vašeho serveru do našeho monitorovacího clusteru a zpřístupnění informací o vašem serveru pomocí webového rozhraní
 • administrační zaškolení obsluhy

Urban Love