Antispamové řešení

ANTISPAMOVÉ ŘEŠENÍ PRO IBM DOMINO SERVER


Antispamové řešení pro IBM Domino server je postaveno na produktu SpamAssassin, který je aktivně vyvíjen pod organizací Apache Software Foundation. SpamAssassin je open-source produkt, za jehož pořízení neplatíte žádný licenční poplatek. Důkazem kvality tohoto produktu je u nás například jeho použití v mailovém systému www.seznam.cz .

Co antispamové řešení umožňuje?antispam2
Antispamové řešení umožňuje procházet veškeré příchozí zprávy a vyhodnocovat je podle vnitřních pravidel SpamAssassinu. Ten na poštovní zprávu aplikuje sadu kritérií, která jako celek určují váhu pravděpodobnosti, že se jedná o SPAM. Takto zpracované poštovní zprávy jsou opatřeny informací o úrovni této pravděpodobnosti.

Na straně IBM Domino serveru je pak možno tyto zprávy okamžitě filtrovat nebo jinak zpracovávat a to jednak dle centrálního nastavení na serveru nebo přímo jednotlivými uživateli. K tomu slouží upravená šablona poštovní databáze Lotus Notes.

antispam3

Podmínky praktického nasazení:
Antispamové řešení pro IBM Domino je postaveno na operačním systému Linux. Pokud Domino server na Linuxu již provozujete, je možno antispam nasadit přímo na tento počítač. Pokud používáte Domino na jiném OS, je potřeba pro antispam vyčlenit jiný počítač právě s operačním systémem Linux. Z hlediska topologie poštovní sítě je na tento počítač s antispamem směřována příchozí pošta, která je pak po analýze a označení postoupena na Domino server.

Výhody poskytovaného řešení:

    • cenově přijatelné řešení, kdy platíte pouze za instalaci/konfiguraci systému
    • provoz na operačním systému Linux s možností integrace do heterogenních sítí
    • nevyžaduje zvláštní HW nároky na počítač
    • řešení je nezávislé na platformě provozovaného IBM Domino serveru
    • použití praxí osvědčeného produktu SpamAssassin (např. pošta na www.seznam.cz)

antispam

Obrázek: Graf zobrazuje progresivní křivku růstu úspěšného rozpoznávání SPAMu v procentech na jedné uživatelské poštovní schránce. Do testované schránky přicházelo cca. 60 nevyžádaných zpráv denně.

NOVINKA: Při použití Postfixu jako emailového serveru na vstupní bráně vašeho emailové subsystému jsme schopni zajistit ověření existence příjemce pošty v systému IBM Domino. Seznam platných příjemců, pro které je povolen příjem pošty je automaticky aktualizován z veřejné adresní knihy Domino serveru.

Zaujala vás tato aplikace?
Pokud byste měli zájem o jakékoli další informace či prezentaci této aplikace, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@tcl-digitrade.com nebo na telefonním čísle 558 601 767


Příklad rozboru jednoho mailu.

Systém dává každému kritériu nějaký počet bodů a pokud ten dosáhne limitní hodnoty, je označen jako Spam.