Multimediální instruktáže pro Lotus Notes 8

MULTIMEDIÁLNÍ INSTRUKTÁŽE PRO LOTUS NOTES 8


Pro Lotus Notes klienta verze 8 je k dispozici sada pokrývající 40 témat. Jedná se o ucelenou sadu vhodnou jako doplněk klasického školení. Instruktáže mohou být umístěny na firemní informační portál nebo mohou být použity jako součást uživatelské technické podpory. Instruktáže mají za cíl vizuální formou navést uživatel na správně řešení. Uživatel má pak možnost si získanou dovednost kdykoliv osvěžit opětovným shlédnutím instruktáže.

Instruktáže jsou dostupné v následujících formátech:

 • samospustitelný exe soubor
 • formát Macromedia Flash
 • statické obrazovky s popisy ve formátu MS Word vhodné pro tisk

Licenční informace:
Instruktážní balík je licencován podle počtu uživatelů Lotus Notes v dané organizaci.

Typ licence:
Multimediální instruktáže pro LN 8.x – do 50 uživatelů        5 000 Kč
Multimediální instruktáže pro LN 8.x – nad 50 uživatelů      100 Kč / uživatele
(ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seznam instruktážních kurzů:
Nastavení Lotus Notes klienta:

 • domovská stránka
 • možnosti nastavení panelu nástrojů
 • nabídka seznamu „Otevřít“
 • nastavení replikace mezi lokálním počítačem a serverem, ruční replikace a práce s replikátorem
 • nastavení uživatelského pracoviště
 • odhlášení uživatele
 • postranní lišta
 • používání šifrování při práci s Notes klientem
 • pracovní plocha a nastavení barvy záložky
 • uživatelská úprava pohledu
 • vytvoření repliky
 • vytvoření uživatelského agenta
 • zjištění úrovně přístupu k databázi
 • změna ID souboru
 • změna uživatelského hesla

Práce s databázemi a dokumenty:

 • lokální emailový adresář
 • lotus symphony
 • práce s exporty
 • práce s importy
 • práce s richtextovým polem
 • práce s tabulkami na dokumentu
 • přenášení údajů z LN do MS Excelu
 • instant messaging (Lotus Sametime)
 • šifrování lokálních databází
 • vyhledávání + indexování v pohledech, tvorba plného textového indexu
 • vytvoření a poslání zprávy s odkazem (linkem) na dokument, pohled, databázi

Práce s poštovní databází:

 • archivace poštovní schránky
 • delegování přístupu do pošty, kalendáře a úkolů
 • nastavení (preference) poštovní databáze
 • nastavení hlavičky a patičky v mailu
 • nastavení lokálních pravidel pro filtraci pošty
 • nastavení přístupových práv k poštovní schránce
 • nastavení zprávy v nepřítomnosti (agenta mimo kancelář)
 • odeslání emailové zprávy s přílohou
 • odstranění dokumentu z pohledu (pošty), jeho následné nalezení
 • pošta LN8
 • přidání odesílatele k lokálním kontaktům
 • vytvoření složky, zařazení emailové zprávy do složky
 • základní práce s kalendářem (vytvoření záznamu)
 • základní práce s úkolovníkem

Kurzy jsou dodávány v samostatné Lotus Notes databázi, která umožňuje uživatelský přístup z klienta Lotus Notes a přes webové rozhraní.