Vizualizace

Vizualizace monitorovaných zařízení:
ZABBIXem monitorovaná zařízení v síti (servery, routery, ups atd.) můžeme vizualizovat do map, které nám poskytují aktuální náhled na jejich stav. Malé ‚OK‘ pod ikonou serveru nás informuje o aktuálním stavu monitorovaného zařízení. V případě výskytu problému se pod ikonou zobrazují potřebné informace.

zabix

Vizualizace sledovaných dat:
Sledované informace, jako např. vytíženost CPU, množství diskových operací a z toho plynoucího zatížení systému apod. je možné formou časové osy vizualizovat. Jednotlivé sebrané informace vám například mohou pomoci s plánováním upgradu systému v závislosti na trendu spotřebovávání jeho omezených zdrojů.
Samotná data můžete sledovat v rámci nastavitelného časového přiblížení, což umožňuje podívat se například na diskové operace v rámci jedné hodiny rozdělené na minuty. Lze zobrazit také celý den nebo týden provozu serveru, a to vše v jednom grafu. Pokud tedy potřebujete systémové funkce a procesy serveru v čase lépe rozložit z pohledu zatížení samotného serveru, denní přehled využití serverových prostředkům vám může být velmi dobrým vodítkem.

zabix2