ZABBIX – monitoring serverové infrastruktury

ZABBIX je systém určený pro monitoring běhu vašich serverů a dalších síťových prvků. Upozorňuje na kritické stavy a vizualizuje systémové parametry vašich serverů v čase. Sledovat tak můžete včerejší zatíženost vašeho vybraného serveru z pohledu CPU, nebo diskových operací a to třeba po minutách.

Distribuovaný monitoring a výkon

  • centralizovaná správa monitoringu systémů – sběr dat do jednoho místa
  • vzdálená správa prostřednictvím webového rozhraní
  • testováno až se 100 000 monitorovanými zařízeními

Monitoring v reálném čase

  • monitoring výkonu zařízení
  • monitoring dostupnosti zařízení
  • monitoring integrity
  • definovatelné podmínky pro notifikace o problémech systémů
  • notifikace uživatelů o problémech (Email, SMS, Jabber)
  • podrobné logování problémů a jejich výstup na dashboard

Vizualizace informací

  • uživatelsky definovatelné pohledy na data
  • zobrazování informací pomocí grafů
  • zobrazování informací ve zvolených časových intervalech např. za hodinu, půlden, celý den apod.

Reportování

  • reportovací funkce umožňující přehledný soupis o běhu systému za dané období

 

WEB monitoring

  • monitorování webových stránek a rychlosti odezvy
  • podpora pro POST a GET metody

Flexibilita

  • podpora pro IPv4 a IPv6
  • běží na většině platforem
  • klientská část (agenti) dostupná téměř pro všechny významné OS

Agregovaný monitoring

  • monitorování skupiny zařízení jako jednoho systému

Monitoring zařízení bez nutnosti instalace sběrného agenta
(pasivní monitoring)

  • monitoring vzdálených služeb jako FTP, SSH, http apod.
  • podpora pro SNMP v1,2,3
  • podpora pro IPMI

 

zabix - logo

 

Agenti pro sběr informací o systémech

  • dostupné pro všechny běžné platformy (UNIX, Windows apod.)
  • monitoring využití paměti
  • monitoring síťových operací
  • monitoring diskových operací a zatížení disků
  • kontrola místa na disku
  • kontrola checksumu souborů
  • monitoring změny systémových souborů

Zabezpečení

  • pružné nastavení přístupů per uživatel s možností definování přístupu na monitorovaná zařízení
  • autentizace na základě IP adresy
  • ochrana proti síťovým útokům ‚brute force‘

Eskalace problémů a notifikace

  • opakované notifikace
  • neomezená eskalace
  • notifikace o vyřešení problému 

Dashboard

  • upravitelný dashboard zobrazující vybrané informace
  • agregované pohledy
  • zobrazování eskalovaných problémů

A NAVÍC JE ZABBIX ZDARMA …

Naše služby související se ZABBIXem:

  • analýza a konzultace použitelnosti systému a jeho případná topologie nasazení
  • instalace a konfigurace na strojích zákazníka
  • začlenění vašeho serveru do našeho monitorovacího clusteru a zpřístupnění informací o vašem serveru pomocí webového rozhraní
  • administrační zaškolení obsluhy

Urban Love