XEN Virtualizace

XEN VIRTUALIZACE


Xen je nástroj, který umožňuje současný běh více operačních systémů na jednom stroji. Pomocí XENu můžete konsolidovat množství fyzických serverů které provozujete. Virtualizací taktéž dojde k praktickému využití vícejádrových procesorů, které poskytují potenciálně velký výkon, který zůstává u konvenčních systémů většinou nevyužitý. 

xenXEN Virtualization je především určen pro víceprocesorové systémy či systémy s vícejádrovými procesory. Při provozu více instalací operačních systémů na jednom stroji je možno procesory dynamicky přidělovat, určovat, který OS bude mít k dispozici jaký diskový prostor, výši operační paměti atp.

Jednotlivé instalované operační systémy jsou na sobě nezávislé a nijak se neovlivňují. Díky těmto vlastnostem je možno v rámci jednoho fyzického stroje provozovat rozličné programové balíky bez nežádoucích interferencí.

Na jednom fyzickém počítači tak můžete pomocí virtualizace provozovat vedle sebe např. systém Linux a MS Windows s aplikacemi, které na nich potřebujete provozovat.

XEN je použit jako součást virtualizačního a zálohovacího balíku pro platformy IBM Domino.

Systém XEN podporuje dva způsoby virtualizace:
1. Tzv. ‚paravirtualizaci‘ – v situaci kdy nemají procesory podporu pro hardwarovou virtualizaci a je tak prováděna jakási emulace.

2. Plnou hardwarovou virtualizaci (preferováno) – v situaci kdy procesory počítače podporují plnou HW virtualizaci. Mezi takovéto procesory patří například současné vícejádrové Xeony.

Virtualizační systém XEN podporujeme na platformě RedHat Linux nebo CentOS Linux, jejichž je součástí.

Svým zákazníkům v této oblasti nabízíme tyto služby:

    • instalace a konfigurace systému pro využití virtualizace
    • školení zaměřené na praktické využití, instalaci a správu systému
    • servis a vzdálená správa již existujícího systému

Aplikační využití:
Na systému XEN lze úspěšně provozovat IBM Domino server. Na jednom fyzickém stroji můžete mít více instancí IBM Domino serverů a nebo Domino server vedle jiného softwarového balíku/aplikace.

Na českých stránkách se můžete o virtualizaci pomocí Xenu dočíst více například na root.cz a nebo přímo na stránkách xen.org .

xen2