Vaadin

 • NET.Notes Desktop: Exporty do MS Excelu, MS Wordu, PDF

  V rámci interoperability jsou do systému NET.Notes Desktop začleněny exporty do různých formátů. Řádková data(seznamy) je možno exportovat do tabulek formátu MS Excel, MS Word je zase použit pro výstupy, které vznikají formou datového zápisu do již předdefinovaných šablon. Uživatel má tak například možnost na aktivitě typu ‚Nabídka‘ (kde máme v databázi zaevidovány všechny potřebné věci […]

 • NET.Notes Desktop: Komentáře / Diskuse

  Systém komentářů (diskusí) je zaimplementován k téměř každému typu záznamu, který v systému vzniká.  Jednotným způsobem se tak uživatelé mohou ke vzniklým informacím vyjádřit. Kromě vloženého textu jsou automaticky ukládány časové informace a jméno uživatele. Vzniká tak jednotná platforma pro psaní komentářů, které jsou časově seřazeny. ‚Komentáře‘ spolu s ‚Historií‘ a ‚Přístupovými právy‘ tvoří základní typy […]

 • NET.Notes Desktop: Statistiky a úvodní panel

  Nedílnou součástí systému NET.Notes Desktop je reportování souhrnných informací formou agregovaných tabulek nebo grafů. Úvodní záložka celého uživatelského desktopu obsahuje informace, které vycházejí z modulů provozovaných v rámci celého systému. K dispozici tak může být grafické vyjádření fakturovaných částek dle obchodníka, měsíce či jiné sledované jednotky. Uživatelské rozhraní pak umožňuje mezi těmito parametry přepínat a […]

 • NET.Notes Desktop: Modulárnost a uživatelské přístupy

  NET.Notes Desktop je koncipován jako modulární systém, který je možno rozšiřovat o existují moduly jakožto i moduly zákaznicky vytvořené. Uživatelské rozhraní pak tuto skutečnost odráží formou levé navigace, společnými menu apod. Levá navigace zpřístupňuje jednotlivé moduly, které jsou rozděleny do rozbalovatelných kategorií. Pod modulem ‚Aktivity‘ tak uživatel nalézá položky jako „Moje“ aktivity, „Všechny aktivity“, „Kalendář“ apod. Pro […]

 • NET.Notes Desktop: Export do MS Wordu

  Do systému NET.Notes je zaintegrována možnost generování předvyplněných dokumentů ve formátu MS Word (docx). Obsah databázových záznamů tak zle skloubit s předpřipravenou šablonou MS Wordu a například do nabídky nebo smlouvy vepsat na patřičná místa adresu příjemce, jeho iniciály, textové popisy a jiné údaje. Takto vytvořený dokument se pak uživateli stáhne k dalšímu případnému dopracování. […]

 • NET.Notes Desktop: Docházka

  Modul ‚Docházka‘ vhodně doplňuje kancelářskou agendu systému NET.Notes o možnost evidence přítomnosti a nepřítomnosti uživatelů v práci. Osoby vyplňují záznamy o pracovní činnosti, nemocenské, dovolené apod. a doplňují časové informace. Vybrané typy záznamů mohou vyžadovat schválení nadřízeného, kterýžto proces je na kartě Docházky k dispozici.  Docházkové záznamy je možno vytvářet samostatně a nebo v návaznosti […]

 • NET.Notes Desktop: Zakládáme nové záznamy

  Pořizování informací je základní součástí a smyslem informačních systémů. Tuto opakující se činnost se snažíme uživatelům co možná nejvíce zjednodušit a zpřístupnit.  Nový záznam různého typu má uživatel možnost vytvořit hned z několika míst dle kontextu své aktuální práce. Sjednocujícím prvkem je pak menu ‚+ Nový záznam‘, které je umístěno do vrchního rámu celého desktopu. […]

 • NET.Notes Desktop: Desktopové aplikace v internetovém prohlížeči

  Co je NET.Notes Desktop?NET.Notes je jednoduchá a přehledná webová aplikace sloužící ke správě kontaktů, aktivit, řízení projektů a mnohých dalších agend spjatých s chodem každé firmy. Je založená na designu, který umožňuje pokročilé funkce a možnosti a přitom zůstává moderní, intuitivní a uživatelsky co nejpříjemnější, ať už jej otevřete na stolním počítači nebo na přenosných […]